Projekt OPLZZ - Pracovně-sociální aktivizace osob s mentálním postižením a dlouhodobým duševním onemocněním

 

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


ENERGIE o.p.s. zahájila 1.7. 2010 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt s názvem „Pracovně sociální aktivizace osob s mentálním postižením a dlouhodobým duševním onemocněním“. Projekt vycházel z již úspěšně realizovaného projektu SROP, který měl u účastníků projektu velmi pozitivní ohlas. Cílem projektu bylo vytvořit pracovní návyky, zvýšit znalosti a dovednosti, které umožnily lepší pracovní uplatnění osobám s mentálním postižením a dlouhodobým duševním onemocněním. Kromě toho došlo i k posílení kontaktu se společenským prostředím. Klíčovými aktivitami projektu byla individuální a skupinová sezení, pracovně motivační kurz a praktické pracovní aktivity ( šití, vaření, kartonáž, venkovní práce). Projekt byl dlouhodobý a byl ukončen 31.8. 2012. Partnerem tohoto projektu je město Meziboří.

Projekt SROP – „Podpora začlenění mentálně handicapovaných a chronicky duševně nemocných osob do společnosti“

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

1.2.2007 byla zahájena realizace projektu SROP Opatření 3.2 s názvem „Podpora začlenění mentálně handicapovaných a chronicky duševně nemocných osob do společnosti“. Cílem projektu je prostřednictvím Job klubu a pracovních aktivit vytvořit u cílové skupiny pracovní návyky, zajistit kontakt se společenským prostředím a pomoci získat nové dovednosti a znalosti. Na tento projekt získala ENERGIE o.p.s. příspěvek ze strukturálních fondů (80%), státního rozpočtu (10%) a krajského rozpočtu (10%) v celkové výši 1.055.048 Kč

Projekt SROP Opatření 3.2. byl zahájen 1. etapou projektu - kurzem Job klub což je skupinový program pro všechny, kteří před nástupem do zaměstnání potřebují a chtějí získat nové teoretické a praktické informace a posílit si nezbytné sociální dovednosti. Job klub je postaven jak na práci ve skupině, tak na individuálním přístupu ke každému účastníkovi. Pomůže ujasnit si základní otázky při hledání zaměstnání.

21. 9. 2007 byla zahájena 2. etapa projektu SROP Opatření 3.2. V této etapě se mentálně a duševně nemocní seznámili se základy práce v 6 pracovních praktických aktivitách (stavební práce, kartonáž, úklid, vaření, šití a venkovní práce). Tyto činnosti pomohli vytvořit u cílové skupiny pracovní návyky, zajistit kontakt se společenským prostředím a získat nové dovednosti a znalosti.

 

Phare 2003 RLZ - „Vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných osob s nízkou kvalifikací“

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Projekt byl zahájen v listopadu 2005. Tento projekt, který byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, si kladl za cíl rozšířit znalosti a dovednosti dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením v regionu Mostecko a zaměstnanců ENERGIE o.p.s. s nízkou kvalifikací a zlepšit tím možnost jejich uplatnění na trhu práce.

Vzdělávací kurzy, které byly v rámci projektu realizovány

  • Kurz sociální problematiky
  • Kurz přípravy na zaměstnání
  • Počítačový kurz pro začátečníky
  • Kurz první pomoci


Všechny kurzy se setkaly s velmi příznivým ohlasem ze strany frekventantů kurzů, jak z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením, tak ze strany zaměstnanců ENERGIE o.p.s..

Společnost ENERGIE o.p.s. úspěšně realizovala projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Projekt byl spolufinancován z Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3.

„15 let spolupráce a výročí vzniku ENERGIE o.p.s.“
Partner projektu –Lebenshilfe e.V. Freiberg

Období realizace: 15. 8. 2012 – 30. 4. 2013