Naše motto

Sestra Michele Pascale Duriezová

Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.

Naše poslání

Listina základních práv a svobod

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“

 

Naše radost

Jako všichni lidé chtějí mít bezpečný domov, rodinu a přátele

Chtějí pracovat a bavit se. Chtějí být soběstační a svobodní, rozhodovat si o svých věcech a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost

Motto

Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.

Sestra Michele Pascale Duriezová