Projekt OPLZZ

Projekt OPLZZ - Pracovně-sociální aktivizace osob s mentálním postižením a dlouhodobým duševním onemocněním

 

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


ENERGIE o.p.s. zahájila 1.7. 2010 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt s názvem „Pracovně sociální aktivizace osob s mentálním postižením a dlouhodobým duševním onemocněním“. Projekt vycházel z již úspěšně realizovaného projektu SROP, který měl u účastníků projektu velmi pozitivní ohlas. Cílem projektu bylo vytvořit pracovní návyky, zvýšit znalosti a dovednosti, které umožnily lepší pracovní uplatnění osobám s mentálním postižením a dlouhodobým duševním onemocněním. Kromě toho došlo i k posílení kontaktu se společenským prostředím. Klíčovými aktivitami projektu byla individuální a skupinová sezení, pracovně motivační kurz a praktické pracovní aktivity ( šití, vaření, kartonáž, venkovní práce). Projekt byl dlouhodobý a byl ukončen 31.8. 2012. Partnerem tohoto projektu je město Meziboří.