Projekt Phare 2003 RLZ

Phare 2003 RLZ - „Vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných osob s nízkou kvalifikací“

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Projekt byl zahájen v listopadu 2005. Tento projekt, který byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, si kladl za cíl rozšířit znalosti a dovednosti dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením v regionu Mostecko a zaměstnanců ENERGIE o.p.s. s nízkou kvalifikací a zlepšit tím možnost jejich uplatnění na trhu práce.

Vzdělávací kurzy, které byly v rámci projektu realizovány

  • Kurz sociální problematiky
  • Kurz přípravy na zaměstnání
  • Počítačový kurz pro začátečníky
  • Kurz první pomoci


Všechny kurzy se setkaly s velmi příznivým ohlasem ze strany frekventantů kurzů, jak z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením, tak ze strany zaměstnanců ENERGIE o.p.s..