Sociální služby

ENERGIE o.p.s. poskytuje tyto sociální služby


1. Odlehčovací služby (pobytové a ambulantní)
2. Chráněné bydlení (skupinové a individuální)

Fotografie z našich akcí naleznete zde