Projekt SROP

Projekt SROP – „Podpora začlenění mentálně handicapovaných a chronicky duševně nemocných osob do společnosti“

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

1.2.2007 byla zahájena realizace projektu SROP Opatření 3.2 s názvem „Podpora začlenění mentálně handicapovaných a chronicky duševně nemocných osob do společnosti“. Cílem projektu je prostřednictvím Job klubu a pracovních aktivit vytvořit u cílové skupiny pracovní návyky, zajistit kontakt se společenským prostředím a pomoci získat nové dovednosti a znalosti. Na tento projekt získala ENERGIE o.p.s. příspěvek ze strukturálních fondů (80%), státního rozpočtu (10%) a krajského rozpočtu (10%) v celkové výši 1.055.048 Kč

Projekt SROP Opatření 3.2. byl zahájen 1. etapou projektu - kurzem Job klub což je skupinový program pro všechny, kteří před nástupem do zaměstnání potřebují a chtějí získat nové teoretické a praktické informace a posílit si nezbytné sociální dovednosti. Job klub je postaven jak na práci ve skupině, tak na individuálním přístupu ke každému účastníkovi. Pomůže ujasnit si základní otázky při hledání zaměstnání.

21. 9. 2007 byla zahájena 2. etapa projektu SROP Opatření 3.2. V této etapě se mentálně a duševně nemocní seznámili se základy práce v 6 pracovních praktických aktivitách (stavební práce, kartonáž, úklid, vaření, šití a venkovní práce). Tyto činnosti pomohli vytvořit u cílové skupiny pracovní návyky, zajistit kontakt se společenským prostředím a získat nové dovednosti a znalosti.