Vytisknout

Chráněné dílny

ENERGIE o.p.s. je subjektem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, tj. subjektem, se kterým Úřad práce České republiky uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti.

Chráněná dílna kartonáž

Ruční výroba

 

Chráněná dílna keramika - vazba suchých květin

Ruční výroba

 

Chráněná šicí dílna


Chráněná šicí dílna vznikla na základě získání dlouhodobé smluvní zakázky s německým investorem.

Údaje o poskytnutém plnění vkládá podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění do evidence vedené MPSV podle § 84 zákona o zaměstnanosti.